110 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ! ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਉੰਠ ਸਰ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ

110 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ! ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਉੰਠ ਸਰ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ

August 10, 2019 Off By Punjabi Lehar Inc


for contact WhatsApp +923051391313 Our Visit Website : https://www.punjabilehar.com/ Facebook: https://www.facebook.com/punjabiLehar.pk/ youtube: …